top of page

Regresyon

Regresyon, geçmişe yapılan zihinsel yolculuklara denir. Regresyon ifadesi ile bir kişinin herhangi bir çağrışım yoluyla geçmişte yaşadığı bazı olayların zihninde canlanması hali kastedilmektedir. Regresyon basit hatırlamadan biraz farklıdır. Basit hatırlama zaten yaşadığımızı bildiğimiz olayların yeniden aklımıza gelmesidir. Regresyon ise, çağrışım ve telkin yoluyla ortaya çıkan olaylardır. Regresyonu diğer hatırlama şekillerinden ayıran en önemli fark, zihinde canlanan olayın sanki o anda yaşanıyormuş algısı yaratmasıdır. Uyanık görülen bir rüya gibidir regresyon.


Regresyonun oluşması için kişinin önce hipnotik bir zihinsel duruma geçmesi beklenir. Ancak son yıllarda standart hipnoz dışı birçok zihinsel uygulanabilen tekniklerle regresyon yaratılabildiği ortaya konmuştur. Bu uygulamalar arasında imajinasyon, duyguya odaklanmak, EFT ve matriks reimprinting teknikleri sayılabilir. Yani regresyon yaratmak için öncelikle kişinin hipnoz indüksiyonundan geçmesi çok da gerekli değildir. Ancak hipnoz indüksiyonu başarılı olduğu takdirde çalışmaları kısaltan bir avantaj sağlamaktadır.


Regresyonun temel amacı sadece geçmişte nelerin yaşandığını yeniden görmek değildir. Amaç enerji bedeninde sıkışmış kalmış duyguların boşaltılması ve zihinde bilinç, bilinçaltı arasında yeni bir denge yaratılmasıdır. Bu yaratılan denge, terapi gören kişinin eskiden kendisini etkileyen durumlar karşısında daha farklı hissetmesine, düşünmesine ya da davranmasına neden olur. İyi ve sistematik uygulanmış regresyon çalışmaları sonunda kişilerde beklemedikleri kadar hatta mucizevi diyebileceğimiz farklılıklar oluşur. İyileşmeyen bir takım hastalıklarda iyileşme olması, ruhsal dengesizliklerin düzelmesi ve kötü alışkanlıkların ortadan kalkması bir regresyon terapisti için şaşırtıcı değildir.


Standart bir regresyon seansında üzerinde çalışılacak konunun belirlenmesi, danışanın duygularıyla çalışmaya hazır olması, geçmişiyle yüzleşecek bilinçte olması, regresyonun amacını iyi anlamış olması ve herşeyden de önemlisi aceleci olmaması gerekmektedir.


Regresyon denildiği zaman daha çok geçmiş yaşam regresyonları anlaşılmakta mevcut eğilimle bu yöne ağırlık vermektedir. Tedavi edici regresyonda esas çalışma danışanın anne rahmine düştüğü andan şimdiki yaşamına kadar olan dönemi kapsar. Bu hayatın sorunlarını bu hayatın yaşanmışlıklarında çözmek çağdaş regresyon terapistinin hedefidir.

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page