top of page

SAĞLIKLI VÜCUT AĞIRLIĞININ SAPTANMASI

Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır.


Beslenme alışkanlıkları geçmişten günümüze devamlı bir değişim içerisinde olmuştur. Yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı bireylerde kilo kontrolü zorlaşmakta bununla beraber meydana gelebilen pek çok hastalık hem maddi hem manevi hem de sosyal hayatta çeşitli zorluklara neden olabilmektedir. Bu durum ayrıca bireyin yaşam kalitesini ve süresini etkileyebilmektedir.


Sağlıksız beslenme alışkanlıkları sonucu oluşan aşırı zayıflık veya şişmanlık durumları çeşitli saptama yöntemleri ile değerlendirilebilmektedir.


Beden Kütle İndeksine (BKİ) Göre Değerlendirme Boy uzunluğu ve vücut ağırlığına dayalı bir indeks olan BKİ, kg cinsinden vücut ağırlığının metre cinsinden boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanır.


BKİ: Vücut ağırlığı (kg) / boy uzunluğu (m2)


Beden Kilo İndeksi Frekans Aralığı Tablosu

BKİ değerinin normal değerlerin (18.50 – 24.99 kg/m2) altında ya da üzerinde olması sağlık riskinin arttığının göstergesidir.

Bel Çevresine Göre Değerlendirme

Bel çevresi değeri organların yağlanmasını yansıtır. Ölçümü alınacak kişi ayakta iken sağ tarafında en alt kaburga kemiği bulunur ve işaret konulur. Kalçada ise kalça kemik çıkıntısı (iliyak) bulunur ve işaretlenir. İli işaretin orta noktasından bel çevresi ölçümü yapılır.

Bel / Kalça Çevresi Oranına Göre Değerlendirme

Kalça çevresi birey ayakta iken yandan bakıldığında kalçanın en geniş çevresinden ölçülür. Bel / kalça çevresi oranının erkeklerde 0.90’ın, kadınlarda 0.85’in altında olmasına dikkat edilmelidir.

Bel Çevresi / Boy Uzunluğu Oranına Göre Değerlendirme

Bel / boy oranı sağlık riski göstergesi olarak BKİ’den daha hassas olup ölçülmesi ve hesaplanması daha kolaydır.

Boyun Çevresi Ölçümüne Göre Değerlendirme

Boyun çevresi; gırtlak çıkıntısının (Adem elması) hemen altından ölçülür. Erkeklerde ³ 37 cm, kadınlarda ³ 34 cm olması şişmanlık için risk faktörü olarak değerlendirilmektedir.

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page